Электронные книги

Жанры
Реклама

1
Последние комментарии
От партнёров
Облако тегов

ЗдоровьеОнкологїя: Підручник.

Онкологїя: Підручник.

Онкологїя: Підручник. 3 видання, перероб. і доп.

Авторы: За ред. проф. Б.Т. Білинський
Город: К.
Издательство: Здоров'я
Год: 2004.
Страниц: 528 с.; іл.
Язык: Украинский
Формат: djvu / rar + 3%
Размер: 8,50 mb
Качество: 300 dpi, распознанный текст
ISBN 5311ОI3346

Аннотация
У підручнику вміщено відомості із заrа.льної та спеціальної онколоriі Наведено дані, що стосуються сучасноrо розуміння етіолоrії і патоrенезу злоякісних пухлин, а також ВJaЕмозв'язків орrаНЇ-j.fУ та пухлини. Наведено статистичні дані про захворюваність в Україні. Розrлянуто епідеміолоriю, етіолоrію, патолоrічну анатомію, передпухлинні стани, клініку та діаrностику окремих пухлин. В опису конкретних локалізацій раку використано Міжнародну класифікацію TNM 2002 р. Висвітлено принципи лікування та реабілітаціЇ онколоrічних хворих з урахуванням сучасних досяrнень oнкoxipypriї, променевої і xiмioтeрапії пухлин, а також можливостей ropмoнo й імунотерапїі. Матеріал викладено відповідно до міжкафедральної проrpами з онколоrії МОЗ України для студентів лікувальних факультетів.
Для студентів вищих медичних закладів освіти III - IY рівнів акредитації, лікарівінтернів, практичних лікарів.

Скачать:

Нажмите для скачивания Билинский.Онкологїя.rar!Билинский.Онкологїя.rar
Размер: 8.51 Mb(cкачиваний: 0)Похожие книги

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


  • Valid XHTML 1.0 Transitional