Электронные книги

Жанры
Реклама

Последние комментарии
От партнёров
Облако тегов

Наука и учебаУправлінський облік: Навч.-метод. посіб.

Управлінський облік: Навч.-метод. посіб.

Автор: Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р. С.
Название: Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
Издательство: К.: КНЕУ
Год: 2003
Формат: doc/zip
Размер: 1.01 Мб
Для сайта: www.eknigi.org

Навчально-методичний посібник включає типову програму з дисципліни «Управлінський облік», блок навчально-модульного забезпечення, куди входять методичні вказівки до вивчення кожної теми, термінологічні словники, питання для самоконтролю, тести, плани практичних занять, вправи (задачі) для виконання на практичних заняттях і в позааудиторний час.
Окремими розділами подані завдання для самостійної роботи студентів, тематика і методичні вказівки до написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, перелік питань, які виносяться на іспит, критерії оцінювання знань студентів.
Для студентів економічних вузів і факультетів, практичних працівників та всіх, хто цікавиться системою управлінського обліку в Україні.

ЗМІСТ
1. Програма дисципліни «Управлінський облік»
1.1. Вступ (мета і завдання)
1.2. Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом (за формами навчання)
1.3. Зміст дисципліни за темами
2. Блок навчально-методичного забезпечення дисципліни
Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку
Тема 2. Класифікація і поведінка витрат
Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами
Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами
Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами
Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень
Тема 8. Бюджетування і контроль
Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності
3. Завдання для самостійної роботи студентів
3.1. Тематика рефератів і вказівки до їх написання
3.2. Задача-практикум «Система обліку і калькулювання за нормативними витратами»
3.3. Задача-практикум «Порядок складання зведеного бюджету»
3.4. Задача-практикум «Облік витрат і калькулювання собівартості продукції попередільним методом»
4. Тематика і методичні вказівки до написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
5. Перелік питань, які виносяться на іспит, та зразок екзаменаційного білета
6. Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Управлінський облік»
7. Рекомендована література

Нажмите для скачивания Dobrovskiy_UprUchet.zip!Dobrovskiy_UprUchet.zip
Размер: 1.01 Mb(cкачиваний: 4)Похожие книги

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


  • Valid XHTML 1.0 Transitional