Электронные книги

Жанры
Реклама

1
Последние комментарии
От партнёров
Облако тегов

Наука и учебаСудово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.

Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
Автор:Мумінова-Савіна Г.Г.
Название: Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
Издательство: КНЕУ
Год: 2004
Формат: doc/zip
Размер: 2,5 Мб
Для сайта: www.eknigi.org

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з курсу «Судово-бухгалтерська експертиза». У ньому викладено теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності, економічного контролю з боку правоохоронних органів України, методику і техніку призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих напрямків господарської діяльності підприємств з різними формами власності в умовах ринкової економіки.
Теоретичний матеріал доповнено таблицями, рисунками. Після кожної теми надається рекомендована література.
Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблені автором навчальні завдання, завдання для перевірки знань студентів, завдання для блочно-модульного контролю, плани практичних занять, а також термінологічний словник.
Посібник призначено для студентів, викладачів економічних та юридичних вузів, для експертів-бухгалтерів, аудиторів, працівників правоохоронних органів та податкової служби, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами судово-бухгалтерської експертизи.

 
ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1. Типова програма
РОЗДІЛ 2. Блок навчально-методичного забезпечення по кожної теми курсу
2.1. Методичні поради (вказівки) до вивчення тем з дисципліни
Тема 1. Економічний контроль у правоохоронній діяльності України
1.1. Поняття економічного контролю, його сутність, об’єктивність та основні принципи
1.2. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю
1.3. Державна податкова служба як орган контролю. Функції, повноваження та обов’язки податкової міліції
1.4. Особливості проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів
1.5. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
Тема 2. Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання
2.1. Поняття про судові експертизи та їх зв’язок із правоохоронною діяльністю
2.2. Види судових експертиз, їх класифікація
2.3. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок із практикою бухгалтерського обліку
2.4. Завдання судово-бухгалтерської експертизи та її зміст
2.5. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи
Тема 3. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи
3.1. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської експертизи
3.2. Методи, методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи
Тема 4. Організація судово-бухгалтерської експертизи
4.1. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні
4.2. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії
4.3. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них
4.4. Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
4.5. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи
4.6. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи
Тема 5. Організаційна стадія судово-бухгалтерської експертизи
5.1. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи
5.2. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи
5.3. Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування
5.4. Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах
5.5. Методика проведення бухгалтерської експертизи у суді
5.6. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта
5.7. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи
Тема 6. Методика дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних фінансово-господарських операцій
6.1. Методика експертного дослідження стану та операцій із грошовими коштами в касі
6.2. Методика експертного дослідження операцій на рахунках у банку
6.3. Методика експертного дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП)
6.4. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами
6.5. Експертне дослідження операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції
6.6. Методика експертного дослідження операцій з нарахування та виплати заробітної плати
6.7. Методика експертного дослідження операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів
6.8. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства
6.9. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків
6.10. Особливості експертного дослідження товарних операцій у торгівлі
6.11. Бухгалтерський облік в умовах функціонування автоматизованої обробки інформації за допомогою бухгалтерської програми «1С» (на прикладі розрахунків з персоналом з оплати праці та заробітної плати)
Тема 7. Завершальна стадія судово-бухгалтерської експертизи
7.1. Висновок експерта-бухгалтера, структура та методика його складання
7.2. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок
7.3. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим
7.4. Виявлення та усунення обставин, які сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судово-бухгалтерської експертизи
2.2. Плани семінарських (практичних) занять
2.2.1. Перелік тем (питань), що виносяться на самостійне опрацювання студентами
2.3. Термінологічний словник ключових понять (категорій) з визначенням їх сутності
2.4. Навчальні завдання (ситуаційні задачі)
2.5. Завдання для перевірки знань студентів
2.5.1. Теоретичні питання для перевірки знань за темами
2.5.2. Практичні завдання для перевірки знань студентів
2.5.3. Типові тести для поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни
2.5.4. Адресні вказівки, де можливо ознайомитись з методикою розв’язання аналогічних завдань по пункту2.5.
РОЗДІЛ 3. Завдання для блочно-модульного контролю
РОЗДІЛ 4. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
РОЗДІЛ 5. Література
Додатки

Нажмите для скачивания Muminova-Savina_Sudovo-buh_expertiza.zip!ova-Savina_Sudovo-buh_expertiza.zip
Размер: 2.42 Mb(cкачиваний: 2)Похожие книги

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


  • Valid XHTML 1.0 Transitional