Электронные книги

Жанры
Реклама

1
Последние комментарии
От партнёров
Облако тегов

Наука и учебаЗвітність підприємств: Навч.-метод. посібник

Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник
Автор: Добровський В.М.
Название: Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
Издательство: К.: КНЕУ
Год: 2001
Формат: pdf
Размер: 13.8 Мб
Для сайта: www.eknigi.org

У навчально-методичному посібнику викладено питання змісту і порядку складання форм фінансової, податкової, статистичної і спеціальної звітності. Наведено робочу програму дисципліни, тематичний план і методичні вказівки до вивчення кожної теми. Значне місце в посібнику посідають завдання для проміжного та підсумкового контролю знань у вигляді програмних питань, тестів, вправ і завдань для самостійної роботи.

Призначений для студентів, які вивчають дисципліни «Звітність підприємств», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз» та інші обліково-економічні дисципліни.

ЗМІСТ

1. Програма з дисципліни «Звітність підприємств» 3
1.1. Вступ (мета і завдання) 3
1.2. Тематичний план з дисципліни «Звітність підприємств»
із погодинним розподілом (за формами навчання) 4
1.3. Зміст програми за темами 4
2. Методичні вказівки до вивчення окремих тем курсу 9
2.1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств 9
2.2. Баланс підприємства 12
2.3. Звіт про фінансові результати 24
2.4. Звіт про рух грошових коштів 32
2.5. Звіт про власний капітал 36
2.6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 41
2.7. Зведена і консолідована фінансова звітність 44
2.8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 48
2.9. Податкова звітність 54
2.10. Статистична і спеціальна звітність 65
3. Завдання для поточного контролю знань з дисципліни
«Звітність підприємств» 78
3.1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності
підприємств 78
3.2. Баланс підприємства 80
3.3. Звіт про фінансові результати 89
3.4. Звіт про рух грошових коштів 94
3.5. Звіт про власний капітал 96
3.6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 101
3.7. Зведена і консолідована фінансова звітність 104
3.8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 108
3.9. Податкова звітність 108
3.10. Статистична і спеціальна звітність 109
4. Завдання для самостійної роботи 110
4.1. Завдання з фінансової звітності 110
4.2. Завдання з фінансової звітності суб’єкта малого
підприємництва 145
4.3. Завдання з податкової звітності 160
4.5. Підсумкове завдання 165
5. Тематика і методичні вказівки до написання
контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 183
5.1. Тематика контрольних робіт 183
5.2. Вибір теми контрольної роботи 184
5.3. Написання контрольної роботи 184
6. Перелік питань, які виносяться на іспит 186
7. Зразок екзаменаційного білета 191
8. Критерії оцінювання знань студентів 192
9. Список літератури 193

Нажмите для скачивания Dobrovskiy_ZvitnistPidpr.pdf!Dobrovskiy_ZvitnistPidpr.pdf
Размер: 13.82 Mb(cкачиваний: 1)Похожие книги

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


  • Valid XHTML 1.0 Transitional