Электронные книги

Жанры
Реклама

Последние комментарии
От партнёров
Облако тегов

Наука и учебаСборник книг - Бухгалтерський облік у банках. 6 книг

Сборник книг - Бухгалтерський облік у банках. 6 книг
Формат: doc/zip
Размер: 8.1 Мб
Язык: украинский
Для сайта: www.eknigi.org

1. Облік і аудит у банках: Підручник / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 536 с.
ISBN 966-574-648-0
Підручник підготовлено відповідно до типової програми для бакалаврів спеціальності «Банківська справа».
Окремі теми присвячені організації та методиці обліку власного капіталу, основних засобів та нематеріальних активів і матеріалів, а також розрахункових, кредитних, валютних, депозитних, інвестиційних і касових операцій, обліку доходів, витрат, фінансових результатів та складанню звітності, організації внутрішнього аудиту банків.
Для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, економістів, бухгалтерів-практиків, що здійснюють облік банківської діяльності.

2. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с.
ІSBN 966–574–128–4
У навчально-методичному посібнику наведено програму дисципліни «Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках», стисло схарактеризовано кожну її тему, подано розгорнутий тематичний план викладу матеріалу з розподілом його в часі та за видами занять (лекційні, практичні, самостійні, індивідуальні).
До кожної теми вміщено головні теоретичні відомості з тлумаченнями ключових понять, запропоновано комплекс різноманітних дидактичних матеріалів: теми для рефератів і дискусій, добірки вправ для самоконтролю, список рекомендованої літератури.
Призначений для студентів, які самостійно вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках».

3. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 432 с.
ISBN 966–574–092–X
У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку в комерційних банках і наведено докладну методику обліку господарських операцій: депозитних, кредитних, із цінними паперами, обмінних в іноземній валюті, з основними засобами та нематеріальними активами, лізингових.
Теоретичний матеріал ілюструється численними практичними прикладами й таблицями, що сприятиме поглибленому його засвоєнню.
Ураховано всі зміни, що сталися в обліковій політиці комерційних банків з 1 січня 1999 року, зокрема щодо господарських операцій і діючого плану рахунків.
Призначається для студентів, які вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік у банках».
Буде корисний найширшому колу читачів, котрі цікавляться проблемами становлення й розвитку банківської системи в Україні та банківським обліком як важливим рушієм управління зазначеною системою та неодмінною умовою ефективного її функціонування в конкурентному середовищі.

4. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — 636 с.
ISBN 966–574–243–4
У підручнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку в банках і наведено докладну методику обліку господарських операцій: депозитних, кредитних, із цінними паперами, обмінних в іноземній валюті, з основними засобами та нематеріальними активами, лізингових.
Теоретичний матеріал ілюструється численними практичними прикладами й таблицями, що сприятиме поглибленому його засвоєнню.
Ураховано всі зміни, що сталися в обліковій політиці банків станом на 1 червня 2001, зокрема щодо господарських операцій і чинного плану рахунків.
Для студентів, які вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік у банках», а також для найширшого кола читачів, котрі цікавляться проблемами становлення й розвитку банківської системи в Україні та банківським обліком як важливим рушієм управління зазначеною системою та неодмінною умовою ефективного її функціонування в конкурентному середовищі.

5. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 286 с.
ISBN 966—574—336—8
У монографії характеризуються складові загального облікового ме-ханізму банку як сукупності оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку. Розкривається сутнісний зміст методологічного інструментарію системи «Бухгалтерський облік». Розглянуто методичні прийоми застосування в підсистемі фінансового обліку правил нарахування доходів (витрат), переоцінювання активів, формування резервів під можливі збитки за активними операціями. Викладено концептуальні (базові) основи організації управлінського обліку із зосередженням особливої уваги на контролюванні процесу ведення ефективного банківського бізнесу, орієнтованого на прибуток.
Для банківських працівників і бізнесменів-практиків.

6. Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Організація обліку в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 282 с.
ISBN 966–574–332–5
У навчально-методичному посібнику викладені теоретичні основи організації облікового процесу в банках, праці обліковців, забезпечення обліку, а також особливості організації обліку окремих банківських операцій. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблені авторами контрольні питання для перевірки знань та навчальні завдання.
Посібник призначений для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за програмою «Облік і аудит в управлінні банками» та вивчають дисципліну «Організація обліку в банках».

Нажмите для скачивания Zbirnik_BuhUghetBanki.zip!Zbirnik_BuhUghetBanki.zip
Размер: 8.11 Mb(cкачиваний: 1)Похожие книги

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


  • Valid XHTML 1.0 Transitional