Электронные книги

Жанры
Реклама

1
Последние комментарии
От партнёров
Облако тегов

Наука и учебаПолітична економія

Політична економія
Название: Політична економія: Підручник
Автор: Щетинін А.І.
Издательство: ЦУЛ
Год: 2011
ISBN: 978-611-01-0205-6
Страниц: 480
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 186,64 Мб

Підручник складено за логікою і змістом нормативної програми дисципліни «Політична економія». У ньому на основі величезного доробку найбільш відомих економістів-теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів. Особливу увагу приділено теоретичному осмисленню місця і ролі нашої економіки в надзвичайно динамічних і складних загальносвітових процесах.
Підручник призначено для студентів економічних спеціальностей. Він може бути використаний також тими, хто цікавиться загальноекономічними тенденціями і законами розвитку сучасної ринкової економіки.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Предмет і метод політичної економії

1.1. Виникнення й розвиток політекономії
1.2. Політекономія як складова частина економічної теорії
1.3. Метод політичної економії
1.4. Категорія і закони політичної економії
1.5. Політична економія та її функції
РОЗДІЛ II. Виробництво матеріальних благ і послуг і характер праці
2.1. Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили
2.2. Суспільне виробництво. Суспільний продукт та його форми
2.3. Виробничий потенціал суспільства і межа виробничих можливостей
РОЗДІЛ ІІІ. Економічні погреби та інтереси
3.1. Економічні потреби, їх суть і структура
3.2. Закон зростання потреб і механізм його дії
3.3. Економічні інтереси. їх сутність і структура
3.4. Економічні суперечності, їх характер та класифікація. Суперечності - джерело розвитку
РОЗДІЛ ІV. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку
4.1. Економічна система і її суть
4.2. Виробничі відносини в економічній системі
4.3. Відносини власності як визначальний елемент системи економічних відносин
4.4. Розвиток відносин власності в сучасних умовах
РОЗДІЛ V. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші
5.1. Натуральне виробництво і його особливості
5.2. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення
5.3. Товар і його властивості. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва
5.4. Теорії вартості
5.5. Еволюція форм вартості і виникнення грошей
5.6. Гроші, їх сутність і функції
5.7. Закон грошового обігу. Інфляція
РОЗДІЛ VI. Капітал: процес виробництва і нагромаджений. Наймана праця і заробітна плата
6.1. Перетворення грошей на капітал. Загальна формула руху капіталу і її суперечності
6.2. Робоча сила як товар. Процес створення додаткової вартості
6.3. Заробітна плата як перетворена форма вартості товару робоча сила
6.4. Форми і системи заробітної плати
РОЗДІЛ VII. Витрати виробництва і прибуток
7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види
7.2. Прибуток як перетворена форма додаткової вартості. Норма і маса прибутку
7.3. Середня норма прибутку й утворення ціни виробництва
7.4. Теорії прибутку
РОЗДІЛ VIII. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення
8.1. Сутність і функції ринку
8.2. Конкуренція і моделі ринків
8.3. Класифікація ринків і загальні основи їх функціонування
8.4. Інфраструктура ринку
РОЗДІЛ IX. Домогосподарство в системі економічних відносин
9.1. Домогосподарство і його місце в економічній системі суспільства
9.2. Доходи домогосподарств і їх розподіл
9.3. Витрати та заощадження домашніх господарств
РОЗДІЛ X. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток
10.1. Підприємництво, його суть та принципи організації
10.2. Підприємство як первинна ланка економіки. Соціально-економічна характеристика підприємства
10.3. Продукт підприємства і складові його вартості
10.4. Валовий дохід і прибуток
РОЗДІЛ XI. Галузеві особливості виробництва й функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента
11.1. Аграрна сфера виробництва і її особливості. Форми господарювання в сільському господарстві
11.2. Диференційна, абсолютна і монопольна земельні ренти
11.3. Реформування сільського господарства в Україні і рентні відносини
РОЗДІЛ XII. Суспільне відтворений. Суспільним продукт і його основні форми
12.1. Сутність суспільного відтворення і його основні моменти. Суспільний продукт і національний дохід
12.2. Суть проблеми реалізації суспільного продукту. Теорія реалізації Ф. Кене
12.3. Теорія відтворення К. Маркса
12.4. Кейнсіанство і монетаризм як подальший розвиток те- орії суспільного відтворення
12.5. Національний дохід і його розподіл
РОЗДІЛ XIII. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою
13.1. Суть і типи економічного зростання, його теорії і моделі
13.2. Економічні цикли
13.3. Зайнятість, її форми й соціально-економічні наслідки безробіття
13.4. Державне регулювання зайнятості і відтворення робочої сили
РОЗДІЛ XIV. Господарський механізм у системі суспільного витворення. Держава та її економічні функції
14.1. Господарський механізм, його сутність, функції та структура
14.2. Теорії державного регулювання економіки
14.3. Сучасні моделі соціально-орієнтованої (регульованої) ринкової економіки
14.4. Основні напрямки державного регулювання економіки
РОЗДІЛ XV. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік
15.1. Процес зародження капіталістичної формації. Капіталізм вільної конкуренції
15.2. Становлення і розвиток монополістичного капіталізму
15.3. Державно-монополістичний капіталізм і становлення економіки змішаного типу
15.4. Деякі моделі соціально-орієнтованої економіки та їх особливості
15.5. Перехідна економіка, її ознаки і моделі
РОЗДІЛ XVI. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин
16.1. Світове господарство: сутність та структура
16.2. Інтернаціоналізація господарських відносин і глобалізація світової економіки
16.3. Міжнародна торгівля і її економічні основи
16.4. Рух міжнародного капітал)' і його форми
16.5. Міжнародна міграція робочої сили
16.6. Міжнародні валютно-фінансові відносини
РОЗДІЛ XVII. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України
17.1. Сутність, причини виникнення та класифікація глобальних проблем
17.2. Шляхи розв'язання глобальних проблем
17.3. Міжнародне співробітництво з подолання загроз планетарного масштабу
17.4. Україна та її внесок у розв'язанні глобальних проблем
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нажмите для скачивания Schetinin.zip!Schetinin.zip
Размер: 186.64 Mb(cкачиваний: 12)Похожие книги

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


  • Valid XHTML 1.0 Transitional