Электронные книги

Жанры
Реклама

1
Последние комментарии
От партнёров
Облако тегов

БизнесБанківська справа: Навчальний посібник

Банківська справа: Навчальний посібник
Автор: Петрук О.М./ За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця
Название: Банківська справа: Навчальний посібник
Издательство: К.: Кондор
Год: 2004
Формат: pdf/rar
Размер: 51,53 Мб
Для сайта: www.eknigi.org

Навчальний посібник укладено як курс лекцій за окремими темами з урахуванням норм законодавства з банківської справи та праць провідних вітчизняних і зарубіжних науковців. Розглянуто всі традиційні банківські операції, пов’язані з кредитуванням, розрахунками та фінансуванням інвестицій.
Для студентів економічних спеціальностей вузів, аспірантів, викладачів, працівників банківської сфери

 
ЗМІСТ
Лекція 1. Кредитна система.
1. Поняття і структура кредитної системи. 2. Банки, їх види, операції та функції. 3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи
Лекція 2. Сучасна банківська система України.
1. Характеристика дворівневої банківської системи України. 2. Реєстрація та ліцензування банківської діяльності. 3. Органи та структури управління комерційним банком
Лекція 3. Порядок формування пасивів банку.
1. Поняття і класифікація пасивів комерційного банку. 2. Зміст і порядок формування власного капіталу банку. 3. Сутність, форми і методи формування зобов’язань банком.
Лекція 4. Розрахункові операції банків.
1. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві. 2. Прядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів банків. 3. Організація безготівкових розрахунків комерційними банками
Лекція 5. Касові операції банків і організація готівкового обігу.
1. Готівкові розрахунки в народному господарстві України. 2. Організація готівкового обігу комерційними банками. 3. Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ
Лекція 6. Міжбанківські розрахунки і платіжні системи.
1. Характеристика міжбанківських розрахунків. 2. Організація розрахунків в системі масових електронних платежів
Лекція 7. Кредитні операції банків.
1. Поняття та класифікація кредитів. 2. Принципи та правила кредитування. 3. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 4. Страхування від кредитних ризиків. 5. Динаміка кредитного процесу. 6. Особливості консорціумного кредитування
Лекція 8. Вексельні операції банків.
1. Сутність та класифікація векселів. 2. Вексельні позики. 3. Операції направлені на підвищення надійності векселів. 4. Комісійні операції з векселями
Лекція 9. Інвестиційні операції банків.
1. Сутність і класифікація інвестицій. 2. Особливості управління реальними інвестиціями. 3. Методи аналізу інвестиційних проектів. 4. Рангування альтернативних інвестиційних проектів. Врахування додаткових факторів в інвестиційному аналізі
Лекція 10. Операції банків з цінними паперами.
1. Поняття операцій банків з цінними паперами. 2. Сутність і види інвестицій в цінні папери. 3. Основи управління інвестиціями банків в цінні папери. 4. Формування портфелю цінних паперів банку
Лекція 11. Операції банків з міжнародних розрахунків.
1. Роль банків в організації розрахунків при міжнародних економічних відносинах. 2. Документарний акредитив. 3. Документарне інкасо. 4. Банківський міжнародний переказ. 5. Розрахунки чеками
Лекція 12. Валютні операції банків.
1. Поняття та організаційні засади валютних операцій. 2. Відкриття та ведення валютних рахунків. 3. Неторговельні операції в іноземній валюті. 4. Операції в іноземній валюті за комерційними угодами клієнтів
Лекція 13. Нетрадиційні банківські операції і послуги.
1. Банківські гарантії та поручительства. 2. Лізингові операції банків. 3. Факторингові операції банків. 4. Форфейтинг. 5. Операції з банківськими металами
Лекція 14. Державний контроль за здійсненням банківських операцій
1. Формы та види контролю за банківською діяльністю. 2 Економічні нормативи в системі контролю за банківськими операціями. 3. Рейтингова оцінка діяльності банку CAMEL

Нажмите для скачивания Petruk_Bank_sprava.rar!Petruk_Bank_sprava.rar
Размер: 51.53 Mb(cкачиваний: 0)Похожие книги

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


  • Valid XHTML 1.0 Transitional