Электронные книги

Жанры
Реклама

Последние комментарии
От партнёров
Облако тегов

БизнесБухгалтерський управлінський облік: Підручник

Бухгалтерський управлінський облік: Підручник

Автор: Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Название: Бухгалтерський управлінський облік: Підручник
Издательство: Житомир: ПП “Рута”
Год: 2005
Формат: pdf
Размер: 56.52 Мб

Видання підручника є третім (1-е вид. 2000 р., 2-е – 2002 р.). Підручник містить теми, що висвітлюють організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з точки зору управління, надання облікових даних фахівцям для прийняття управлінських рішень на основі отриманої облікової інформації. Підручник також містить розділи, що висвітлюють теоретико-методологічний аспект управлінського обліку, облік для цілей управління активів, пасивів та результатів діяльності підприємства, облік витрат та методи калькулювання, а також сучасні проблеми та перспективи розвитку управлінського обліку. Призначений для студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, економістів, а також всіх тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

Содержание:
Від редактора .

РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧ-НИЙ АСПЕКТ.
Тема 1. Сутність та основні складові управлінського обліку.
1.1. Сутність та завдання управлінського обліку.
1.2. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку.
1.3. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку.
1.4. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку.
1.5. Принципи та функції управлінського обліку.
Тема 2. Організація управлінського обліку на підприємстві.
2.1. Процес формування облікової інформації за рівнями управління.
2.2. Облік за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності.
2.3. Система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
2.4. Порядок побудови та застосування аналітичного обліку на підприємстві.
2.5. Функції бухгалтерів-аналітиків та розподіл обов’язків в бухгалтерії.

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА.
Тема 3. Управлінський облік активів підприємства.
3.1. Управлінський облік необоротних активів.
3.2. Управлінський облік запасів.
3.3. Управлінський облік коштів, розрахунків та інших активів.

РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ВИТРАТ І ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ.
Тема 4. Витрати підприємства: економічний зміст та класифікація.
4.1. Поняття та необхідність обліку витрат.
4.2. Класифікація витрат в управлінському обліку.
4.3. Методи вивчення поведінки витрат.
Тема 5. Основи калькулювання.
5.1. Склад та види собівартості.
5.2. Роль калькулювання в управлінні виробництвом.
5.3. Елементи системи калькулювання.
Тема 6. Методи обліку витрат і калькулювання.
6.1. Облік витрат та фактори, що впливають на його побудову.
6.2. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання.
6.3. Порядок застосування директ-костингу.
6.4. Порядок застосування стандарт-косту.
6.5. Порядок застосування нормативного методу.
6.6. Особливості застосування систем калькулювання зарубіжних країн.
Тема 7. Облік витрат за статтями калькуляції та економічними елементами.
7.1. Необхідність групування витрат за калькуляційними статтями та економічними елементами.
7.2. Облік матеріальних витрат.
7.3. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.
7.4. Облік інших витрат.

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ПАСИВІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ.
Тема 8. Управлінський облік пасивів підприємства.
8.1. Управлінський облік власного капіталу.
8.2. Управлінський облік забезпечення зобов’язань.
8.3. Управлінський облік довгострокових та поточних зобов’язань
Тема 9. Управлінський облік витрат, доходів та результатів діяльності підприємства.
9.1. Управлінський облік витрат.
9.2. Управлінський облік доходів та фінансових результатів.
Тема 10. Внутрішня бухгалтерська та управлінська звітність підприємства.
10.1. Роль та значення інформації для прийняття управлінських рішень.
10.2. Внутрішня бухгалтерська та управлінська звітність: поняття, принципи розробки, використання для аналізу діяльності.
10.3. Фінансова звітність: поняття, принципи розробки, використання для аналізу діяльності.

РОЗДІЛ 5. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ.
Тема 11. Комп’ютеризація управлінського обліку. Його зв’язок з іншими дисциплінами.
11.1. Розвиток управлінського обліку в умовах його комп’ютеризації
11.2. Зв’язок бухгалтерського обліку з плануванням, прогнозуванням, бюджетуванням та контролінгом .
Тема 12. Сучасний стан розвитку управлінського обліку.
12.1. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку.
12.2. Стан та майбутнє розвитку управлінського обліку.
Післямова .
Видання Житомирської бухгалтерської наукової школи.

Нажмите для скачивания Bytinets_BuhUprOblik.zip!Bytinets_BuhUprOblik.zip
Размер: 56.52 Mb(cкачиваний: 18)Похожие книги

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


  • Valid XHTML 1.0 Transitional