Электронные книги

Жанры
Реклама

1
Последние комментарии
От партнёров
Облако тегов

БизнесКількісні методи в управлінні інвестиціями

Кількісні методи в управлінні інвестиціями
Автор:Бакаєв Л.О.
Название: Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навчальний посібник
Издательство: КНЕУ
Год: 2000
Формат: doc/zip
Размер: 2,7 Мб
Для сайта: www.eknigi.org

Успіхи в інвестуванні передбачають знання і творче використання кількісних методів в управлінні інвестиціями. В навчальному посібнику розглядаються загальний метод капіталізації прибутків та його використання для оцінки вартості активів (облігацій, привілейованих і звичайних акцій), моделі оцінки ефективності інвестиційних проектів, розкриваються математичні методи аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику, сучасні теорії формування портфелів інвестицій, математичні моделі оптимального розподілу ресурсів між інвестиційними проектами.
Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають фінансовий менеджмент та управління інвестиціями, бізнесменів-практиків, менеджерів підприємств, які займаються питаннями інвестицій, для всіх, хто цікавиться питаннями ефективності інвестування.

 
Розділ І. Проценти та ануїтети
1.1. Концепція вартості грошей у часі
1.2. Прості і складні проценти
1.3. Безперервні проценти
1.4. Майбутня вартість ануїтета
1.5. Теперішня вартість ануїтета
Розділ 2. Оцінка ефективності інвестицій в довгострокові цінні папери
2.1. Вартість активів. Метод капіталізації прибутків і його використання для оцінки вартості активів
2.2. Оцінка вартості облігацій і привілейованих акцій
2.3. Оцінка вартості звичайних акцій
Розділ 3. Математичні методи оцінки доцільності інвестування в умовах визначеності
3.1.Класифікація інвестиційних проектів за критерієм залежності
3.2.Період окупності інвестицій
3.3.Середня ставка прибутковості (ССП) інвестицій
3.4.Чиста теперішня вартість (ЧТВ) інвестиційного проекту
3.5.Індекс прибутковості (ІП ) інвестиційного проекту
3.6.Внутрішня ставка прибутковості (ВСП) інвестиційного проекту
3.7.Порівняльний аналіз використання моделей ЧТВ, ІП та ВСД для аналізу інвестиційних проектів
3.8.Модифікована внутрішня ставка прибутковості (МВСП)
Розділ 4. Кількісні методи оцінки ефективності альтернативних інвестиційних проектів
4.1. Аналіз конфліктних ситуацій, що виникають при використанні моделей дисконтованих грошових потоків альтернативних проектів
4.2. Узагальнення базової моделі ЧТВ
4.3. Схема ранжирування альтернативних інвестиційних проектів
4.4. Приклади оцінювання альтернативних інвестиційних проектів
Розділ 5. Математичні методи аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику
5.1. Визначення ризику та його види
5.2. Інвестиційний ризик
5.3. Абсолютні і відносні міри ризику
5.4. Метод еквівалента певності (МЕП)
5.5. Метод ставки дисконту з урахуванням ризику
5.6. Визначення стандартних відхилень розподілів імовірностей грошових надходжень інвестиційних проектів
Розділ 6. Проблеми вибору портфелів інвестиційних проектів
6.1. Визначення портфеля інвестиційних проектів
6.2. Криві байдужості інвестора
6.3. Сподівана прибутковість, стандартне відхилення та коваріація інвестиційного портфеля
6.4. Теорема про ефективну множину портфелів проектів (ЦП)
6.5. Портфелі інвестиційних проектів з мінімальним ризиком
Розділ 7. Модель оцінки капітальних активів та її використання для оцінки інвестиційних проектів
7.1. Загальна характеристика моделі оцінки капітальних активів (МОКА)
7.2. Однофакторна модель оцінки капітальних активів (модель У. Шарпа)
7.3. Визначення параметрів портфелів інвестицій
7.4. Використання МОКА для оцінки інвестиційних проектів
Розділ 8. Математичні методи моделювання інвестиційної діяльності
8.1. Мотивації для використання методів математичного програмування
8.2. Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів між проектами
Основна література
Додаткова література
Додаток
Нажмите для скачивания Bakaev_Kolich_metod_v_upr_invest.zip!akaev_Kolich_metod_v_upr_invest.zip
Размер: 2.73 Mb(cкачиваний: 1)Похожие книги

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


  • Valid XHTML 1.0 Transitional